Decyzja Starosty Bydgoskiego z dnia 06/11/2019 roku poświadcza o pozwoleniu na inwestycję w sieć gazową ze strony Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. na wniosek Dewelopera.