Decyzja nr 1728/2019 zatwierdzająca projekt budowlany sieci wodociągowej i udzielająca pozwolenia na budowę firmie Martens Sp.J. została wydana przez Starostę Bydgoskiego dnia 4 września 2019 roku.