Dla urozmaicenia wieczornych jesiennych wieczorów, przedstawiamy kolejne postępy w budowie osiedla Cudne Chmielniki.

Budynek numer 1 gotowy budynek lada chwila będzie miał wstawione okna i zostaną rozpoczęte prace nad ociepleniem.


Budynek 2 jeszcze kilka tygodni temu nie posiadał ostatniej kondygnacji, a teraz już ma !


Budynek numer 3 jest w trakcie wykonywania ocieplenia.


Budynek numer 4 została rozpoczęta praca nad drugą kondygnacją.


Budynek numer 5 kondygnacja pierwsza już ukończona !


Budynek numer 6 w tym budynku, również pierwsza kondygnacja jest już ukończona.


Budynek numer 7 kondygnacja podziemna w pełni ukończona, czas na kolejną 😉