III ETAP OSIEDLA CUDNE MANOWCE

Decyzja Starosty Bydgoskiego z dnia 06/11/2019 roku poświadcza o pozwoleniu na inwestycję w sieć gazową ze strony Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. na wniosek Dewelopera.

III ETAP OSIEDLA CUDNE MANOWCE

Decyzja nr 1728/2019 zatwierdzająca projekt budowlany sieci wodociągowej i udzielająca pozwolenia na budowę firmie Martens Sp.J. została wydana przez Starostę Bydgoskiego dnia 4 września 2019 roku.

III ETAP OSIEDLA CUDNE MANOWCE

Zgodnie z decyzją nr 2306/2019 z 12 listopada 2019 roku Starosta Bydgoski zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę sieci elektoenergetycznej na Osiedlu firmie ENEA Operator Sp. z o.o.