Oto jak przedstawia się postęp realizacji na budynku nr 1 na Osiedlu Cudne Chmielniki. Pierwsza kondygnacja (parter) jest już w pełni skończony.